Услуги

За успешното изпълнение на всеки проект е необходима предварителна работа по неговото проектиране, както и организиране на изпълнението му. Ако желаете да си осигурите най-доброто оборудване, качествен монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване, свържете се с нас! Нашите специалисти ще Ви предложат оптималния вариант, според Вашите нужди и особености на проекта.

Продуктите с марка DAIKIN са високотехнологично оборудване, което изисква използването на специални инструменти и квалифицирани специалисти. За качественото и окончателно изпълнение на проекта, за успешното му пускане и бъдеща безпроблемна работа са необходими висока квалификация и опит. Нашите екипи са обучени да използват цялата продуктова линия на продукцията на DAIKIN, което е гаранция за качеството на извършената работа. Ние знаем своята отговорност и поемаме пълна гаранция за изпълнените обекти.

Обръщайки се към нашата фирма, вие ще получите:

Проектиране
Проектиране, доставка, монтаж, пуск, наладка, гаранционен и следгаранционен сервиз на отоплителни, вентилационни, климатични, геотермални, хладилни и слънчеви инсталации
Изследване
Изследване на обекти по отношение енергийна ефективност, проектни решения и изпълнения със съответните гаранции-сервизи и поддръжка.
Продажба
Продажба на климатици, термопомпи, чилъри, алтерми и VRV (VRF) системи.
Автоматично управление
Проектиране и изграждане на системи за автоматично управление на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации
В и К и електрически инсталации
Изпълненяване на ВиК инсталации и електрически инсталации
От 1kw (климатик) до 12 мега вата
Изграждане на инсталации с мощност от 1kw (климатик) до 12 мега вата и повече отоплителна и охладителна мощност.

Поемане на пълната отговорност от Термосист

Посещение на обекта на място. Оглед, заснемане и анализ на съществуващата ситуация. Запознаване с проектната документация.
В пряк диалог със собственика, главния архитект на обекта, обсъждане на различни критерии, на които трябва да отговаря предлаганото инженерно решение.
Разработване на различни варианти на схемни решения, удовлетворяващи обсъжданите критерии. Сравнителен анализ на различните решения. Оценка на енергийната ефективност на всеки един от вариантите.
В пряк диалог със собственика се избира най-удачния вариант.
Разработване на проектна документация. Като изцяло се работи в BIM среда разработена от архитекта. Изгражда се BPM модул. Изграждане на линеен график за изпълнение на обекта.
Организиране, доставка, монтаж, съгласно линейния график на обекта. Интегриране на системите с BMS системата.
Цялостно изградените системи се тестват и се отстраняват всякакви възникнали неизправности. Пускане на системите в работен режим.
Предаване на екзекутивна проектна документация. Подписване на договор за поддръжка и сервизно поддържане в гаранционния и извънгаранционния срок.

30 ГОДИНИ ПОЕМАМЕ ПЪЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРАВИЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ТАКА ИЗГРАДЕНИТЕ СИСТЕМИРешение за всеки обект

От 30 години Термосист намира решения за енергийна ефективност за всеки тип обект, като винаги гарантира на своите
клиенти успешното изпълнение на проектите им и носи пълна отговорност

Хотели
Офисни сгради
Ваканционни Селища
Зали
Изложбени зали
Банкови и административни
Здравни Сгради
Промишлени Обекти
Жилищни Сгради

300+ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

За 32 години ние изпълнихме множество проекти, с помощта на които успяхме да спечелим
доверието на повече от 300 клиента, с които продължаваме да работим до днес.

Къде да ни намерите

Заповядайте в нашия офис, пишете ни или ни се обадете на
посочените координати за връзка с Термосист ЕООД


Контакти