Добре проектирана и изградена геотермална инсталация се откупува за три и половина сезона

03.04.2016

Геотермалната топлинна енергия е много значимо перо в енергийния баланс на даден обект. Проблемът е, че източникът и обектът често са на много голямо разстояние.
Затова задължително условие при изграждането на нови обекти е обследване възможността за използването им за нуждите на сградния фонд. Температурата на геотермалните води на територия та на Република България варира в доста широки граници, както и разполагаемият дебит. Този факт предопределя детайлен подход към избора на техниче ско решение за използване на носимата във водите eнергия. Трябва също така да се съобрази и кое е тяхното основно предназначение в сградата – лечебни цели, СПА процедури или енергоносител. Геотермалната термопомпа е добре известен технически вариант за изграждане на индиректни схеми при използването на геотермална топлинна енергия.
Най-добрият вариант е, когато тази енергия се използва като отпадна топлинна енергия след използването й за медицински цели и СПА процедури.
Използването на топлинната енергия има и косвено отражение върху ефективността чрез икономия на еми сии, отделени в околната среда. 
Особеностите при проектирането и инсталирането на този тип високотехнологични съоръжения изисква много висока теоретична подготовка на про ектанта, много добра база данни от производителя на термопомпите, много добра под готовка за изготвяне на икономически анализ, доказващ целесъобразността на инвестицията.

В тази връзка искам да подчертая, че цената на концесията за използването на водата е от особено значение, както и цената на електроенергията. В днешно време сме свидетели на поскъпваща ел. енергия, бих казал спекулативно и лобистки, което ще доведе при този темп на нарастване отново да се обърнем към течни, газообразни и твърди горива. Ще бъдем свидетели на недалновидна политика по отношение на ползването на една от най-доказаните и привлекателни технологии – термопомпите, като средство за използване на възобновяеми енергийни източници. 
Фирма „Термосист“ има изградени значими обекти в тази сфера: „Грандхотел Велинград“, хотел „Акватоник“– Велинград, частни домове. Искам да направя разлика между системите, които ние сме изградили, реално използващи отпадна енергия след медицин ски и СПА процедури, и системите, получили масова популярност – термопомпите „вода-вода“, използващи са моцелен сондаж в двора на имота, и усвоявайки енергията на по върхностните води и с дълбочина до 100 м.
Една добре проектирана и изградена инсталация, базирана на използване енергията на геотермалните води, нормално се откупува за три и половина отоплителни сезона. 
Фирма „Термосист“ има доказан опит в из граждането и поддържането на подобен родсистеми.


Към новини

Вижте още

Инж. Николай Константинов, "Термосист": Дори реализирани проекти могат да постигнат високо ниво на ОВК комфорт и енергийна ефективност
- Инж. Koнcтaнтинoв, "Tepмocиcт" e извecтнa ĸoмпaния в oблacттa нa OBK ceĸтopa c oтличнa peпyтaция - дa зaпoчнeм c вaшaтa paбoтa в мoмeнтa? - Kaĸтo винaги paбoтим пo мнoгo пpoeĸти. Hиe cмe тъpceнa ĸoмпaния, зaщoтo имaмe мнoгo cпeцифичeн пpoфил - нe cмe тъpгoвци или...
28.11.2023
Повече
ТЕРМОСИСТ с фокус към устойчивото и енергоефективно проектиране и строителство
Инвеститорите проявяват рекорден интерес към жилищни сгради и това може да окаже огромно влияние върху бъдещето на недвижимите имоти. В същото време всички предприемачи търсят начин за изграждане на устойчиви и енергийно ефективни сгради.               ...
06.12.2022
Повече
Термосист поема пълната отговорност при проектиране и изграждане на ОВК инсталации
Всяка успешна търговска или жилищна сграда се нуждае от различни компоненти, които да гарантират нейната стабилност, функционалност и естетика. Освен материали и тежки машини, строителните проекти се нуждаят от квалифицирани професионалисти за справяне със специфични задачи, като управление на...
28.11.2022
Повече
ТЕРМОСИСТ ПРАЗНУВА 30 ГОДИНИ В БИЗНЕСА
Тази година имаме честта да отбележим 30-годишнината си. Ние винаги ще си спомняме всичките безценни партньорства и отношенията с Вас - нашите скъпи клиенти. Вие направихте последните 3 десетилетия успешни за ТЕРМОСИСТ и бихме искали да отделим време, за да ви уведомим колко сме благодарни за...
06.08.2021
Повече