Добре проектирана и изградена геотермална инсталация се откупува за три и половина сезона

03.04.2016

Геотермалната топлинна енергия е много значимо перо в енергийния баланс на даден обект. Проблемът е, че източникът и обектът често са на много голямо разстояние.
Затова задължително условие при изграждането на нови обекти е обследване възможността за използването им за нуждите на сградния фонд. Температурата на геотермалните води на територия та на Република България варира в доста широки граници, както и разполагаемият дебит. Този факт предопределя детайлен подход към избора на техниче ско решение за използване на носимата във водите eнергия. Трябва също така да се съобрази и кое е тяхното основно предназначение в сградата – лечебни цели, СПА процедури или енергоносител. Геотермалната термопомпа е добре известен технически вариант за изграждане на индиректни схеми при използването на геотермална топлинна енергия.
Най-добрият вариант е, когато тази енергия се използва като отпадна топлинна енергия след използването й за медицински цели и СПА процедури.
Използването на топлинната енергия има и косвено отражение върху ефективността чрез икономия на еми сии, отделени в околната среда. 
Особеностите при проектирането и инсталирането на този тип високотехнологични съоръжения изисква много висока теоретична подготовка на про ектанта, много добра база данни от производителя на термопомпите, много добра под готовка за изготвяне на икономически анализ, доказващ целесъобразността на инвестицията.

В тази връзка искам да подчертая, че цената на концесията за използването на водата е от особено значение, както и цената на електроенергията. В днешно време сме свидетели на поскъпваща ел. енергия, бих казал спекулативно и лобистки, което ще доведе при този темп на нарастване отново да се обърнем към течни, газообразни и твърди горива. Ще бъдем свидетели на недалновидна политика по отношение на ползването на една от най-доказаните и привлекателни технологии – термопомпите, като средство за използване на възобновяеми енергийни източници. 
Фирма „Термосист“ има изградени значими обекти в тази сфера: „Грандхотел Велинград“, хотел „Акватоник“– Велинград, частни домове. Искам да направя разлика между системите, които ние сме изградили, реално използващи отпадна енергия след медицин ски и СПА процедури, и системите, получили масова популярност – термопомпите „вода-вода“, използващи са моцелен сондаж в двора на имота, и усвоявайки енергията на по върхностните води и с дълбочина до 100 м.
Една добре проектирана и изградена инсталация, базирана на използване енергията на геотермалните води, нормално се откупува за три и половина отоплителни сезона. 
Фирма „Термосист“ има доказан опит в из граждането и поддържането на подобен родсистеми.


Към новини

Вижте още

Термосист с престижна награда от фирма "Дайкин"
На 22 март в представителния хотел „Event hotel Pyramide” Brunn am Gebirge -Viena Austria се проведе годишната конферция на търговските директори на фирма Дайкин  отговарящи за регионалните пазари в централна и източна европа.За първи път на такъв висок форум бе поканен външен...
20.04.2017
Повече
Системите за климатизация могат да повлияят значително върху разходите
Шопинг молът се появи в последните години като продукт на строителния пазар. Той отговори на съвременните тенденции за търговия на дребно, развита и усъвършенствана в страните с добра пазарна икономика. Неговото изграждане изисква анализ на много факти на изградените и съществуващи такива...
04.10.2016
Повече
В ОВК сектора новите технологии са всекидневие
Понятията зелени, устойчиви, сгради с нулева енергийна консумация“ са нови за широката публика и за голяма част от ангажираните в инвестиционния процес. Като всичко ново и това дойде с широка гама от нормативни документи  кои ясни, кои не. Непонятни са, защото са свързани с термини...
03.10.2016
Повече
Сграда на годината 2012 НАГРАДА
На престижния конкурс "Сграда на годината 2012г." организиран от вестник "Строителство градът" спортно-оздравителен комплекс "Камчия" в категория "сгради спорт" получи наградата. Фирма "ТЕРМОСИСТ" за пореден път доказа своя професионализъм...
16.07.2016
Повече