Термосист с престижна награда от фирма "Дайкин"

20.04.2017

На 22 март в представителния хотел „Event hotel Pyramide” Brunn am Gebirge -Viena Austria се проведе годишната конферция на търговските директори на фирма Дайкин  отговарящи за регионалните пазари в централна и източна европа.За първи път на такъв висок форум бе поканен външен участник за представяне бизнеса на своята фирма, начина за действане на пазара и отношението към крайния клиент.Пред 165 висококвалифицирани инженери и специалисти по отопление вентилация и климатични инсталации инж.Николай Константинов представи продукта на фирма Термосист „Тотално реше и поемане на пълната отговорност за правилно функциониране на системите“.След приключване на презентацията и бурните оваций на професионалната аудитория.Carl Lievens мениджър  директор Дайкин централна европа  и  Michael Haas мениджър директор България и Молдова официално връчиха поздравителен адрес до фирма Термосист по случай 25г. От съвместната работа и във връзка с успешното и лоялно сътрудничество  през тези години.В краткото изказване господата подчертаха приноса на фирма Термосист при внедряването на най-иновативните технологий на фирма Дайкин в обектите на своите клиенти и проправянето на път за внедряването им  на Българския пазар.


Към новини

Вижте още

Системите за климатизация могат да повлияят значително върху разходите
Шопинг молът се появи в последните години като продукт на строителния пазар. Той отговори на съвременните тенденции за търговия на дребно, развита и усъвършенствана в страните с добра пазарна икономика. Неговото изграждане изисква анализ на много факти на изградените и съществуващи такива...
04.10.2016
Повече
В ОВК сектора новите технологии са всекидневие
Понятията зелени, устойчиви, сгради с нулева енергийна консумация“ са нови за широката публика и за голяма част от ангажираните в инвестиционния процес. Като всичко ново и това дойде с широка гама от нормативни документи  кои ясни, кои не. Непонятни са, защото са свързани с термини...
03.10.2016
Повече
Сграда на годината 2012 НАГРАДА
На престижния конкурс "Сграда на годината 2012г." организиран от вестник "Строителство градът" спортно-оздравителен комплекс "Камчия" в категория "сгради спорт" получи наградата. Фирма "ТЕРМОСИСТ" за пореден път доказа своя професионализъм...
16.07.2016
Повече
СОК „Камчия“ е голямо предизвикателство пред специалистите по ОВК системи
Спортно-оздравителен комплекс „Камчия“ е уникален обект не само по своята архитектурна визия. Той е голямо предизвикателство пред специалистите по ОВК системи, тъй като обединява в себе си изискванията за поддръжка параметрите на микроклимата в пълното им измерение. Например...
22.06.2016
Повече