Овк инсталациите осигуряват чист въздух в съчетание с енергийна ефективност

06.08.2021

Инж. Константинов, с какво са по-специфични изискванията по отношение на осигуряване на чист въздух и комфортна атмосфера за хотелски и СПА проекти? Въпросът ви е много правилен. Налични са хотелски комплекси като обособена единица (бизнес, градски, крайпътни, морски, сезонни и др.), SPA комплекси като отделна единица, балнеоложки комплекси също като отделни единици. Комбинацията от предлаганите услуги на хотел със SPA център и/или балнеоложки процедури под лекарски контрол е много сложна и интересна задача от гледна точка поддържане параметрите на въздуха в „зоната на
комфорта“.


Ще си позволя да приложа тълкуване на понятието SPA, така както излиза в GOOGLE търсене:
„Появата на думата СПА (SPA) датира още от четвърти век преди Христа. Тогава древните римляни оценили качествата на горещите минерални извори и решили, че ключът към здравето е водата. Древните минерални извори все още съществуват и помагат на хората да се справят със стреса и болестите. Днес съществуват много СПА хотели и доста от тях са лесно достъпни за всеки, който иска да ги посети. Също така съществуват и много СПА центрове, предлагащи същите процедури както хотелите. За никого не е тайна, че съвремието е изпълнено със стрес и здравословни проблеми, а СПА процедурите лесно могат да се справят с това и да свържат човек с природата.

"TEPМOCИCТ" ЕООД пpилaгa т.нap. cиcтeмeн инжeнepинг c пoeмaнe нa пълнaтa oтгoвopнocт зa пpaвилнoтo фyнĸциoниpaнe нa ĸлимaтичнитe и вeнтилaциoнните cиcтeми и пocтигaнe нa зaлoжeнитe пpoeĸтни пapaмeтpи (full rеѕроnѕіbіlіtу соmраnу). Компанията изпoлзвa нaй-инoвaтивнитe тexнoлoгии (VRV и НYDRОNІС) нa DАІКІN, ocигypявaщи ĸaчecтвo, нaдeжднocт и инcтaлaциoннa гъвĸaвocт. Cъc cвoя 30-гoдишeн
oпит в пpoeĸтиpaнeтo, дocтaвĸaтa и мoнтaжa нa тoзи тип ĸлимaтични cиcтeми фиpмaтa e бeзcпopeн лидep в ceĸтopa и вeчe имa мoнтиpaни нaд 1200 VRV cиcтeми c oбщa oтoплитeлнa мoщнocт 40 МW.
ИНЖ. НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ТЕРМОСИСТ“ ЕООД

ИНЖ. НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ
ОВК ИНСТАЛАЦИИТЕ ОСИГУРЯВАТ ЧИСТ ВЪЗДУХ В СЪЧЕТАНИЕ С ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Всеки може да се почувства като капка, част от един огромен океан, нарастваща по гребена на вълната, без да мисли за нищо друго. Такова състояние е лукс за съвременния човек, така че СПА процедурите ще бъдат полезни за всеки, който вече е изтощен от изобилието на стрес. Лечебни ефекти на природни богатства върху човешкото тяло са уникални. Нито едно хапче не може да създаде същия ефект както една СПА терапия. Това обяснява факта, че в днешно време да посещаваш СПА хотели или центрове се е превърнало нещо много модерно. В живота на обикновените хора има тенденция да се използват различни думи, чиито значения не са известни на всички. Този списък със сигурност включва и модерната дума СПА. Има две версии за произхода на думата. Според едната древните римляни използвали израза Salus per aquam
(SPA) и така описвали термалните извори, с помощта на които третирали различни видове заболявания или просто отдавали тялото си на почивка след безкрайните войни и завоевания, които водели. Това показва, че дори и по това време хората разбирали, че човек не може да живее без естествените водни ресурси. Другата версия твърди, че терминът произлиза от името на известният белгийския град Спа. През XVI век град Спа бил известен навсякъде по света като дестинация с минерални извори и място за почивка и възстановяване на физическите сили на организма, зареждане с положителна енергия, лекуване на заболявания и профилактика.

Да се знае произхода на думата СПА е добре, но по-важно е човек се възползва от възстановяващите СПА процедури, за да разбере смисъла на лекуващите го природни ресурси и да живее в хармония с природата.“SPA комплексът е уникален с лечебни свойства на водата и е абсолютно необходимо тя да се предоставят на клиента в качеството, декларирано за съответния източник. В същото време те са носител на отпадна топлинна енергия. Същото се отнася и за балнеоложките комплекси. Хотелската част е голям консуматор на топлинна енергия със своите услуги, които предлага според категорията си и легловата база.
Голямо професионално предизвикателство е да се реши много сложната комплексна задача за опазване качеството на лековитата вода и използване на енергийния ресурс, носим в нея, за целите на ОВК инсталациите. От гледна точна на енергийна ефективност това е ресурс, който е, меко казано, недопустимо да не се използва като отпадна топлинна енергия целогодишно. Решаването на енергийния
проблем решава и проблема с отделяните вредни емисии при изгарянето на традиционните горива. Изискванията за поддържане чистотата на въздуха за подобен род обекти не се различава много от тези за хотел
без SPS центрове в частта на битово обслужване. В частта на водните процедури и басейните изискванията са много високи по отношение на температура, скорост на въздуха, влажност, ниво на шумово налягане. Чистотата на въздуха се постига посредством различни филтри и системи за следене на чистотата при дадени критерии, променящи съотношението пресен/рециркулационнен въздух както и утилизиране на отпадната топлинна енергия във въздуха. Режимът на използване на различните модули в комплекса предполага и модулно решение на инсталациите с поставени различни критерий на работа. С какво и в каква посока се промениха изискванията за здравословна среда след световната пандемия и какво е мястото на ОВК сектора? ОВК секторът винаги е на първо място по отношение поддържане на параметрите на въздуха и микроклимата за здравословна работна, жизнена, среда за развлечения и лечение, слушане на музика, гледане на кино и много други човешки дейности. Един от основните критерии за чистотата на въздуха в обитаема среда е наличието на пресен въздух. Неговото количество е регламентирано в много наредби, методики и правилници за проектиране на ОВК инсталации. Лошо е, че все още битува непрофесионалното познаване на тази материя и се срещат системи с обяснението „ДА СИ ОТВАРЯТ ПРОЗОРЕЦА“.

Проектирането на вентилационни системи е много сложна и трудоемка задача. По време на пандемията много институти и фирми по света работиха и продължават да работят по анализ на безопасността на обитаване в затворени помещения. Препоръките са „ВЕНТИЛИРАЙТЕ“ даже и с нормативно нерегламентирани количества пресен въздух. Оттам дойдоха и препоръките за намален брой посетители,
служители или пълна забрана за посещения. При наличие на вентилационни системи, евентуално добре оразмерени по норматив, да се получи двойно повече пресен въздух за оставащите.
Препоръките са да се работи и „на байпас“ режим на вентилационните системи с рекуперативните и регенеративни топлообменници „въздух-въздух“. Предполагам, че в най-скоро време ще се наложи промяна на нормите за пресен въздух към по-високи количества, както и за много от местата за събиране на хора те ще станат задължителни. ОВК е сектор, на който се пада най-отговорната задача да реши задачата, пазвайки всички критерии за комфорт, като ги съчетае с изискванията за енергийна ефективност. Разработиха се различни филтърни системи и се доказа тяхната ефективност при борбата с COVID-19. Същите могат да се вграждат и в съществуващи вентилационни системи.

Какви са иновативните ОВК технически решения, свързани с осигуряване на чист въздух, здравословна среда и по-висока енергийна ефективност, които вие прилагате? Всичко това, което описах по-горе, е заложено в програмата на фирма „Термосист“ и вече доказано успешно 30 години го прилагаме в нашите разработки. Срещу COVID 19 приложихме за изградена вентилационна система в цяла сграда - патентована разработка на база „студена плазма“. Тази технология се прилага вече и в съвременните автомобили, както и в някои битови климатици и мобилни въздухопречиствателни устройства.

Може ли да илюстрираме казаното с резултати от проекти в хотелския и СПА сектора, с участието в които се гордеете? Гордеем се с всеки наш обект, изграден за тези 30 години! Понеже темата на настоящия
разговор е „хотел и SPA комплекс“, с гордост ще спомена „Гранд хотел Велинград“, “Акватоника Велинград“, “Диана Мар“ – Павел баня, комплекс "Старосел". Общото за всички тях е, че се използва изцяло отпадната топлина на термалните води след тяхното медицинско и същностно предназначение. Общо е също и липсата на комини на тези обекти, както и на всички останали, проектирани и изпълнени от "Термосист" за 30 години частна практика. За целта е необходимо да се проектира много отговорно - чрез изследване на енергийната консумация на отделните модули в комплексите и наличието на отпадните енергийни ресурси, да се съпоставят по време на използване, и не на последно място, а може би на едно от основните - да разполагате с висококачествена термопомпена техника и да познавате до детайли нейното функциониране.

Наш много надежден партньор вече 29 години е световният лидер фирма DAIKIN. За всеки обект изграждаме уникална инсталация, съобразена с индивидуалните потребности. Задачата е оптимизационна и няма
типово решение. Общата идея е икономия на енергия, минимални експлоатационни разходи, възвръщаемост на инвестираните средства на клиента и не на последно място опазване на околната среда. Посетителите в такива комплекси трябва да получат наистина качествена услуга, базирана на топла минерална вода с доказани и контролирани лечебни параметри на извора.


Към новини

Вижте още

Инж. Николай Константинов, "Термосист": Дори реализирани проекти могат да постигнат високо ниво на ОВК комфорт и енергийна ефективност
- Инж. Koнcтaнтинoв, "Tepмocиcт" e извecтнa ĸoмпaния в oблacттa нa OBK ceĸтopa c oтличнa peпyтaция - дa зaпoчнeм c вaшaтa paбoтa в мoмeнтa? - Kaĸтo винaги paбoтим пo мнoгo пpoeĸти. Hиe cмe тъpceнa ĸoмпaния, зaщoтo имaмe мнoгo cпeцифичeн пpoфил - нe cмe тъpгoвци или...
28.11.2023
Повече
ТЕРМОСИСТ с фокус към устойчивото и енергоефективно проектиране и строителство
Инвеститорите проявяват рекорден интерес към жилищни сгради и това може да окаже огромно влияние върху бъдещето на недвижимите имоти. В същото време всички предприемачи търсят начин за изграждане на устойчиви и енергийно ефективни сгради.               ...
06.12.2022
Повече
Термосист поема пълната отговорност при проектиране и изграждане на ОВК инсталации
Всяка успешна търговска или жилищна сграда се нуждае от различни компоненти, които да гарантират нейната стабилност, функционалност и естетика. Освен материали и тежки машини, строителните проекти се нуждаят от квалифицирани професионалисти за справяне със специфични задачи, като управление на...
28.11.2022
Повече
ТЕРМОСИСТ ПРАЗНУВА 30 ГОДИНИ В БИЗНЕСА
Тази година имаме честта да отбележим 30-годишнината си. Ние винаги ще си спомняме всичките безценни партньорства и отношенията с Вас - нашите скъпи клиенти. Вие направихте последните 3 десетилетия успешни за ТЕРМОСИСТ и бихме искали да отделим време, за да ви уведомим колко сме благодарни за...
06.08.2021
Повече