В ОВК сектора новите технологии са всекидневие

03.10.2016

Понятията зелени, устойчиви, сгради с нулева енергийна консумация“ са нови за широката публика и за голяма част от ангажираните в инвестиционния процес. Като всичко ново и това дойде с широка гама от нормативни документи  кои ясни, кои не. Непонятни са, защото са свързани с термини опазване на околната среда, микроклимат, качество на обитаване, работоспособност и параметри на микроклимата, пределнодопустими концентрации на вредностите и др.
Цялата тази терминология и материя е част от професионалното образование на специалистите по „Отопление, вентилация и климатизация“.Дипломираните инженери по тази специалност би трябвало и до появатана тази „нова тенденция“ да са подчинявали своите разработки на наличните в България, а също така и световноизвестни и публикувани нормативи.

До момента пазарната действителност в България толерираше и налагаше понятието „по-евтино“, като основен критерий при оценяване на конкурсни разработки. Това доведе до ниско качество и неглижиране на наличния потенциал.Процесът на обучение нанеспециалистите по тази материя ще отнеме време и пари. 
Реализацията на обекти по новите изисквания ще бъде трудна в началото задача точно поради факта, че проверяващи, сертифициращи специалисти ще трябва да се обучат, да вникнат в същността на проблематиката и не на последно място - коренно да се промени схемата на оценка на конкурсните разработки.
След кризата би трябвало да се обърне внимание на професионализма, да се адмирират проектантите и колективите, направили до момента сгради и инсталации в България, които много изпревариха тази „новопоявила се тенденция в световен мащаб“. В България има много интересни примери, достойни за показване. Същите са се доказали през годините.В областта на отоплението, вентилацията и климатизацията новите технологии са всекидневие.

На първо място бих поставил мощните софтуерни продукти за енергиен анализ на проектното решение. Мощно и необходимо средство в ръцете на много опитни проектанти, тъй като вече ще се налага на всички колеги да разработват много варианти на своите проекти и да ги сравняват по показатели „енергиен разход“, „разход на първична енергия“, “анализ на спестените емисии вредни вещества в атмосферата“, „качество на въздуха в помещенията за обитаване“ и много други. 

Не случайно посочих, като необходимо изискване проектантът да е с много опит, доказан напрактика. Разработването на схемно решение за всеки обект е творческа и индивидуална задача. Задължително условие е проектантът да е много добре запознат с най-новите разработки на водещи световни и родни производители, да пътува по международни изложения, да посещава фирмени презентации, да изисква информация от мрежата.
В областта на хардуера ще се работи все повече към усъвършенстване на топлинните трансформатори от повишаващ тип, известни като термопомпи, базирани на всякакъв тип ниско потенциален енергиен източник. Системите за оползотворяване на отпадна топлина от вентилационните системи ще продължават да се усъвършенстват в посока по-компактни и по-ефективни.
Системите за усвояване на слънчевата енергия – топлинна и светлинна, ще се усъвършенствуват в посока по-евтини, по-дълговечни и по-ефективни.

Изискванието през 2020г. сградите да имат „енергийна консумация близка до нула“ звучи като пожелание. Това може да се постигне експериментално в единична свободно стояща сграда може би от един апартамент и на един етаж. Тя ще наподобява по форма нещо като бункер, непривлекателна отвън и много комфортна може би отвътре. Може би човек ще се чувства в нещо, като стерилна среда. Ще е огромен контрастът с действителността, например сградата, в която се труди човек и уникалната, в която живее. Към сгради тип мол, офисна сграда ще се повишат още изискванията за намалена консумация и възможност за пренос на отпадни топлинни потоци между отделни сгради с различно предназначение и режим на ползване. 
Проблемът с подготовката на специалистите по тази проблематика е много сериозен. За да се направи един проект за сграда, участват много и различни специалисти по отделните части. Нивото на всички трябва е доказано високо и с натрупан опит през годините. Като отчетем факта, че до момента в учебните програми на българските висши учебни заведения тази материя или не се преподава, или частично е засегната, надеждата на първо време е преквалификация на действащите проектанти чрез курсове, семинари, конференции. Млади специалисти ще се появят в навечерието на 2020 г., но те няма да имат опит и ще трябва да се вписват в работещи и доказани проектантски бюра. 

Аз лично съм оптимист на фона на постигнатото, направеното и това, което в момента правим в „Термосист“. Ние конкретно сме подготвени за новата проблематика, даже в момента работим по подобен обект извън страната. Оптимизирането на енергопотреблението в даден обект е основополагаща задача във всички наши обекти вече 20 години.


Към новини

Вижте още

Инж. Николай Константинов, "Термосист": Дори реализирани проекти могат да постигнат високо ниво на ОВК комфорт и енергийна ефективност
- Инж. Koнcтaнтинoв, "Tepмocиcт" e извecтнa ĸoмпaния в oблacттa нa OBK ceĸтopa c oтличнa peпyтaция - дa зaпoчнeм c вaшaтa paбoтa в мoмeнтa? - Kaĸтo винaги paбoтим пo мнoгo пpoeĸти. Hиe cмe тъpceнa ĸoмпaния, зaщoтo имaмe мнoгo cпeцифичeн пpoфил - нe cмe тъpгoвци или...
28.11.2023
Повече
ТЕРМОСИСТ с фокус към устойчивото и енергоефективно проектиране и строителство
Инвеститорите проявяват рекорден интерес към жилищни сгради и това може да окаже огромно влияние върху бъдещето на недвижимите имоти. В същото време всички предприемачи търсят начин за изграждане на устойчиви и енергийно ефективни сгради.               ...
06.12.2022
Повече
Термосист поема пълната отговорност при проектиране и изграждане на ОВК инсталации
Всяка успешна търговска или жилищна сграда се нуждае от различни компоненти, които да гарантират нейната стабилност, функционалност и естетика. Освен материали и тежки машини, строителните проекти се нуждаят от квалифицирани професионалисти за справяне със специфични задачи, като управление на...
28.11.2022
Повече
ТЕРМОСИСТ ПРАЗНУВА 30 ГОДИНИ В БИЗНЕСА
Тази година имаме честта да отбележим 30-годишнината си. Ние винаги ще си спомняме всичките безценни партньорства и отношенията с Вас - нашите скъпи клиенти. Вие направихте последните 3 десетилетия успешни за ТЕРМОСИСТ и бихме искали да отделим време, за да ви уведомим колко сме благодарни за...
06.08.2021
Повече