В ОВК сектора новите технологии са всекидневие

03.10.2016

Понятията зелени, устойчиви, сгради с нулева енергийна консумация“ са нови за широката публика и за голяма част от ангажираните в инвестиционния процес. Като всичко ново и това дойде с широка гама от нормативни документи  кои ясни, кои не. Непонятни са, защото са свързани с термини опазване на околната среда, микроклимат, качество на обитаване, работоспособност и параметри на микроклимата, пределнодопустими концентрации на вредностите и др.
Цялата тази терминология и материя е част от професионалното образование на специалистите по „Отопление, вентилация и климатизация“.Дипломираните инженери по тази специалност би трябвало и до появатана тази „нова тенденция“ да са подчинявали своите разработки на наличните в България, а също така и световноизвестни и публикувани нормативи.

До момента пазарната действителност в България толерираше и налагаше понятието „по-евтино“, като основен критерий при оценяване на конкурсни разработки. Това доведе до ниско качество и неглижиране на наличния потенциал.Процесът на обучение нанеспециалистите по тази материя ще отнеме време и пари. 
Реализацията на обекти по новите изисквания ще бъде трудна в началото задача точно поради факта, че проверяващи, сертифициращи специалисти ще трябва да се обучат, да вникнат в същността на проблематиката и не на последно място - коренно да се промени схемата на оценка на конкурсните разработки.
След кризата би трябвало да се обърне внимание на професионализма, да се адмирират проектантите и колективите, направили до момента сгради и инсталации в България, които много изпревариха тази „новопоявила се тенденция в световен мащаб“. В България има много интересни примери, достойни за показване. Същите са се доказали през годините.В областта на отоплението, вентилацията и климатизацията новите технологии са всекидневие.

На първо място бих поставил мощните софтуерни продукти за енергиен анализ на проектното решение. Мощно и необходимо средство в ръцете на много опитни проектанти, тъй като вече ще се налага на всички колеги да разработват много варианти на своите проекти и да ги сравняват по показатели „енергиен разход“, „разход на първична енергия“, “анализ на спестените емисии вредни вещества в атмосферата“, „качество на въздуха в помещенията за обитаване“ и много други. 

Не случайно посочих, като необходимо изискване проектантът да е с много опит, доказан напрактика. Разработването на схемно решение за всеки обект е творческа и индивидуална задача. Задължително условие е проектантът да е много добре запознат с най-новите разработки на водещи световни и родни производители, да пътува по международни изложения, да посещава фирмени презентации, да изисква информация от мрежата.
В областта на хардуера ще се работи все повече към усъвършенстване на топлинните трансформатори от повишаващ тип, известни като термопомпи, базирани на всякакъв тип ниско потенциален енергиен източник. Системите за оползотворяване на отпадна топлина от вентилационните системи ще продължават да се усъвършенстват в посока по-компактни и по-ефективни.
Системите за усвояване на слънчевата енергия – топлинна и светлинна, ще се усъвършенствуват в посока по-евтини, по-дълговечни и по-ефективни.

Изискванието през 2020г. сградите да имат „енергийна консумация близка до нула“ звучи като пожелание. Това може да се постигне експериментално в единична свободно стояща сграда може би от един апартамент и на един етаж. Тя ще наподобява по форма нещо като бункер, непривлекателна отвън и много комфортна може би отвътре. Може би човек ще се чувства в нещо, като стерилна среда. Ще е огромен контрастът с действителността, например сградата, в която се труди човек и уникалната, в която живее. Към сгради тип мол, офисна сграда ще се повишат още изискванията за намалена консумация и възможност за пренос на отпадни топлинни потоци между отделни сгради с различно предназначение и режим на ползване. 
Проблемът с подготовката на специалистите по тази проблематика е много сериозен. За да се направи един проект за сграда, участват много и различни специалисти по отделните части. Нивото на всички трябва е доказано високо и с натрупан опит през годините. Като отчетем факта, че до момента в учебните програми на българските висши учебни заведения тази материя или не се преподава, или частично е засегната, надеждата на първо време е преквалификация на действащите проектанти чрез курсове, семинари, конференции. Млади специалисти ще се появят в навечерието на 2020 г., но те няма да имат опит и ще трябва да се вписват в работещи и доказани проектантски бюра. 

Аз лично съм оптимист на фона на постигнатото, направеното и това, което в момента правим в „Термосист“. Ние конкретно сме подготвени за новата проблематика, даже в момента работим по подобен обект извън страната. Оптимизирането на енергопотреблението в даден обект е основополагаща задача във всички наши обекти вече 20 години.


Към новини

Вижте още

Термосист с престижна награда от фирма "Дайкин"
На 22 март в представителния хотел „Event hotel Pyramide” Brunn am Gebirge -Viena Austria се проведе годишната конферция на търговските директори на фирма Дайкин  отговарящи за регионалните пазари в централна и източна европа.За първи път на такъв висок форум бе поканен външен...
20.04.2017
Повече
Системите за климатизация могат да повлияят значително върху разходите
Шопинг молът се появи в последните години като продукт на строителния пазар. Той отговори на съвременните тенденции за търговия на дребно, развита и усъвършенствана в страните с добра пазарна икономика. Неговото изграждане изисква анализ на много факти на изградените и съществуващи такива...
04.10.2016
Повече
Сграда на годината 2012 НАГРАДА
На престижния конкурс "Сграда на годината 2012г." организиран от вестник "Строителство градът" спортно-оздравителен комплекс "Камчия" в категория "сгради спорт" получи наградата. Фирма "ТЕРМОСИСТ" за пореден път доказа своя професионализъм...
16.07.2016
Повече
СОК „Камчия“ е голямо предизвикателство пред специалистите по ОВК системи
Спортно-оздравителен комплекс „Камчия“ е уникален обект не само по своята архитектурна визия. Той е голямо предизвикателство пред специалистите по ОВК системи, тъй като обединява в себе си изискванията за поддръжка параметрите на микроклимата в пълното им измерение. Например...
22.06.2016
Повече