Системите за климатизация могат да повлияят значително върху разходите

04.10.2016

Шопинг молът се появи в последните години като продукт на строителния пазар. Той отговори на съвременните тенденции за търговия на дребно, развита и усъвършенствана в страните с добра пазарна икономика.

Неговото изграждане изисква анализ на много факти на изградените и съществуващи такива сгради по света, като се започне от местонахождение, покупателна способност, инвестиционни разходи, експлоатационни разходи (които са много важно перо), микроклимат, услуги, които се предлагат с цел задържане на клиентите по-дълго в сградата, и не на последно място - архитектурната визия. Обектът трябва да бъде построен в съзвучие с идеята, че всеки детайл допринася за крайния добър резултат. Недопустимо е вериги магазини на световни производители да бъдат излагани и предлагани в една сграда с некачествен микроклимат, недобре ахритектурно оформени, в които даже интегрирането на инсталациите не е помислено как ще изглежда като детайл, т.е. най-малкият детайл трябва да бъде изпипан, за да отговори на качеството на стоките на клиентите наематели.
На тази база и проучения международен опит "Термосист" успешно участва в изграждането на два мола в България, – "Парк Мол Стара Загора" и "София аутлет център". Поставихме си задача да изградим съвременни инсталации с минимален разход на енергия, позволяващи индивидуално регулиране на микроклимата във всяка зона и индивидуално отчитане на употребената електроенергия.

Water loop система
От енергийна гледна точка моловете са голям консуматор на електроенегия с обособена сърцевина от магазини, заобиколени от търговски улици на няколко нива, по периметъра също с магазини и няколко атриумни пространства. По възможност улиците са богато осветени чрез стъклени покриви. В масово изградените молове в България е адаптирана идеята за water loop system, индивидуални термопомпи вода-въздух за всеки наемател и съответно независима система за търговските улици, приточна и смукателна вентилационна система към магазините, водоохлаждащи кули за изхвърляне на излишната топлина от обекта, останала след утилизацията и източник на топлинна енергия, котли на природен газ или връзка към градска топлопреносна мрежа. Логиката предполага, че така системата ще пренася топлина в отоплителния сезон от прегретите зони в центъра към периферията на сградата.
От анализите, които извършихме, на база балансови изчисления, проучвания и анализ на изградени подобни обекти в Европа констатирахме, чеподобна система за такъв вид обекти е неоправдана и много скъпа първоначална инвестиция, много сложна за поддръжка и експлоатация, с бавен и тежък монтаж. Изградените от нас два обекта оправдаха нашите очаквания, че сградата на мола целогодишно прегрява и има нужда от охлаждане в почти 100% от зоните.

Системи на директно изпарение VRVIII
В двата мола от общо около 200 магазина само три се оказаха с по-специален режим спрямо останалите. "Термосист" приложи за пръв път в България системи на директно изпарение VRVIII – термопомпи (heat pump) за решаване на проблема с микроклимата в търговските части, чрез групирането им по логически принцип. Проблемът с поддържането на микроклимата в търговските части, пресен и отработка на вентилиран въздух в магазина бе решен много елегантно чрез прилагане на водеща технология на фирма Daikin от 2008 г. - централна обработка на топлоносителя (студоносителя) чрез въздушно охлаждаеми термопомпени агрегати (инвертор) за пръв път в света, производство на фирма Daikin. Тоест цялото енергийно стопанство за поддръжка на микроклимата е постигнато чрез термопомпа (вода-фреон или въздух-вода).

Предимствата на така изградените системи са значителни:
- в сградата не се вкарва вода като енергоносител
- липсва специална скъпоструваща инсталация за химична обработка на водата
- отпада необходимостта от котли на течно или газово гориво, или алтернативна връзка с градската топлопреносна мрежа
- системите са с вградени микропроцесори от производителя и автоматично отчита консумираната енергия на всеки ползвател директно във вид на електроенергия.

Носим пълната отговорност за изградените инсталации и поддръжката на микроклимата – нещо, което досега не се е случвало в моловете. Изградените системи са със значително по-ниски инвестиционни разходи, минимум 45% спрямо алтернативни (water loop system). В момента сме свидетели на много ниски стойности на използваната електроенергия за поддръжка на микроклимата, което позволява в развилата се борба за наематели и клиенти собственикът на сградата да оптимизира наемната цена.

С поемането на пълната отговорност на "Термосист" за тези обекти и на база договор за сервизна поддръжка в гаранционен и извънгаранционен срок собственикът получава безпроблемна работа на енергийната система с минимален разход. Изградените от нас системи са с пет години функционална гаранция и седем години гаранция на VRV компресорите.
Познаването на компонентите на микроклимата в сградата и решаването на всички проблеми отговорно, а именно проблема със скоростта на струята, генерирания шум от разпределителните устройства, чистотата на въздуха, са задължителен елемент от схемата за получаване на комфортен микроклимат, предпоставка за трайно задържане на клиента в този обект и желанието му отново да го посетят.
Фирма "Термосист" разработи няколко варианта за климатизиране на молове, според които се постига по-ефективна оптимизиция между началната инвестиция и експлоатационните разходи. За нас буди учудване фактът, че някои колеги просто адаптират разработки от други европейски обекти към нашия пазар, като по този начин се внасят неудачни варианти. Считаме, че сме длъжни да изграждаме нашите сгради и нашите инсталации, водени максимално от собствения си опит и познания, да отразим най-съвременните в момента тенденции в областта на енергетиката, тъй като може би само след пет години ще бъдат остарели.

В момента "Термосист" прави нови разработки на тази тема, като включва възможността други обекти в комплекс с мола, включително хотели, административни сгради и други, да бъдат захранени с отпадната топлина, генерирана от мола. Всеки конкретен обект търпи собствен анализ и поемане на пълната отговорност за изпълнение на енергийни системи на сградния фонд.

 


Към новини

Вижте още

Термосист с престижна награда от фирма "Дайкин"
На 22 март в представителния хотел „Event hotel Pyramide” Brunn am Gebirge -Viena Austria се проведе годишната конферция на търговските директори на фирма Дайкин  отговарящи за регионалните пазари в централна и източна европа.За първи път на такъв висок форум бе поканен външен...
20.04.2017
Повече
В ОВК сектора новите технологии са всекидневие
Понятията зелени, устойчиви, сгради с нулева енергийна консумация“ са нови за широката публика и за голяма част от ангажираните в инвестиционния процес. Като всичко ново и това дойде с широка гама от нормативни документи  кои ясни, кои не. Непонятни са, защото са свързани с термини...
03.10.2016
Повече
Сграда на годината 2012 НАГРАДА
На престижния конкурс "Сграда на годината 2012г." организиран от вестник "Строителство градът" спортно-оздравителен комплекс "Камчия" в категория "сгради спорт" получи наградата. Фирма "ТЕРМОСИСТ" за пореден път доказа своя професионализъм...
16.07.2016
Повече
СОК „Камчия“ е голямо предизвикателство пред специалистите по ОВК системи
Спортно-оздравителен комплекс „Камчия“ е уникален обект не само по своята архитектурна визия. Той е голямо предизвикателство пред специалистите по ОВК системи, тъй като обединява в себе си изискванията за поддръжка параметрите на микроклимата в пълното им измерение. Например...
22.06.2016
Повече